Start situatie

De auto is binnengekomen bij het bedrijf voor onderhoud en een motorstoringslampje wat aan was. De klant had gevraagd om ook de accu te controleren, het was in eerste instantie niet helemaal duidelijk of hij er ooit problemen mee heeft gehad, bij navraag bleek dit niet het geval te zijn maar wilde hij de staat weten om later niet tegen problemen aan te lopen. Tijdens de controle van het bedrijf viel op dat de accu maar 12V was als de motor liep. Het bedrijf heeft de keuze gemaakt de dynamo weg te sturen voor een controle, daar werd vastgesteld dat deze perfect werkte. Bij een tweede diagnose viel op dat er op de accu 12V gemeten werd met draaiende motor, op de dynamo werd er 13,8V gemeten. Deze metingen zijn niet tegelijk uitgevoerd. Omdat het bedrijf niet goed wist hoe ze verder moeten werd onze hulp gevraagd. Tevens werd er gevraagd of wij konden kijken naar de motorstoring.

 

Start diagnose

We zijn de diagnose begonnen met het controleren van de laadspanning/stroom. We hebben gemeten op de accu, voor de laadspanning, en op de dikke plus vanaf de dynamo voor de laadstroom. De meting is zichtbaar op de afbeelding hierlangs. De auto heeft een prima laadspanning en laadstroom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar het misgaat is dat we hier te maken hebben met een ‘slimme’ dynamo. Deze laad alleen als de auto hier om vraagt om zo efficiënt mogelijk te zijn. Om de laadspanning te controleren moet er dan ook voor gezorgd worden dat de auto het nodig vindt om bij te laden. Dit kan je doen door een aantal verbruikers aan te zetten, denk hierbij aan de achterruitverwarming, verlichting en mogelijk andere verbruikers die veel stroom vragen. Dan gaat de auto vragen om een lading, als er immers niet geladen wordt zal de accu te leeg raken. Let wel op, dit is vaak niet direct voordat de auto gaat laden kan er best een halve minuut verstreken zijn. Het bedrijf waar de auto stond had dit niet gedaan. Als er geen verbruikers aanstaan trekt de auto maar weinig stroom en is constant laden niet nodig. De auto zal dan af en toe laden. Omdat de auto er niet om vraagt kan er ook geen laadspanning gemeten worden. Meet daarna de laadspanning en ook zeker de laadstroom. Dit zegt vaak meer als de laadspanning. Waarom de techneut een andere spanning heeft gemeten op de dynamo dan op de accu lijkt ons om een meetfout te gaan.

 

Brandstofdruk

De volgende fout was op de brandstofdruk, de brandstofdruk is te hoog volgens het bedrijf. We hebben als eerste de auto uitgelezen. Er zaten geen foutcodes in de motorcomputer, het motorlampje brandde ook niet. We hebben een proefrit gemaakt met de live waardes. Deze waardes waren allemaal in orde, wel was duidelijk dat de auto gechipt was. Dit maakt in principe niet uit maar kleine gebreken in het brandstofsysteem worden sneller duidelijk omdat de druk hoger ligt. Daarnaast was het geen erg goede chip, de auto was erg zenuwachtig en had weinig kracht onderin. Hierdoor was het geen fijn rijdbare auto door de chip.

Helaas waren er nog altijd geen foutcodes. In overleg met het bedrijf bleek dat er de volgende foutcode aanwezig was:

 

  • P0088 – brandstofdruk te hoog

 

Deze fout was nu dus niet aanwezig. Tijdens de proefrit is de klacht ook geen enkele keer voorgekomen. Bij een visuele controle blijkt er veel diesel bij de verstuivers te liggen. Het lijkt erop dat er iets mis gaat in de retour. De retour is nergens geknikt maar het kan zijn dat er een of meer verstuivers kapot zijn of de retour stuk is. We hebben de diesel wel opgeruimd en de bovenkant van de motor gereinigd zo kan er na een lange proefrit nog eens gekeken worden of er lekkage is. Het kan immers ook dat het een oude lekkage is.

 

Vervolg diagnose

We hebben de diagnose later een vervolg gegeven. De techneut van het bedrijf heeft de auto mee naar huis genomen, de rit naar huis heeft de auto het goed gedaan. Na de auto een half uur te hebben laten staan heeft hij de auto opnieuw meegenomen, toen ging de auto eigenlijk direct in noodloop. Ze hebben de auto daarna uitgelezen, er stonden 2 foutcodes in:

 

  • P0087 – brandstofdruk te laag
  • P0088 – brandstofdruk te hoog

 

Omdat de brandstofdruk ook te laag is na deze keer zijn zowel de verstuivers en de hogedrukpomp uitgesloten. Het kan namelijk niet zo zijn dat de ene keer de druk te hoog wordt door een fout daarin en de andere keer te laag. Zou het een van deze componenten zijn dan is het logisch dat dit voornamelijk een kant op gaat omdat deze eigenlijk volledig mechanisch zijn.

Daarnaast was er geen diesel zichtbaar bij de injectoren. Deze hadden we bij de eerste diagnose gereinigd, deze lekkage is dus minder erg als in eerste instantie leek. Het lijkt nu te gaan om een oude lekkage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn daarom met de auto gaan rijden terwijl we de brandstofdruk zijn blijven meten. Naast de brandstofdruk hebben we ook de spanning en massa gemeten van de brandstofdruksensor. Tijdens de proefrit heeft de auto het perfect gedaan. De druk is bij gelijk accelereren elke keer hetzelfde, dit maakt de kans op een mechanisch probleem nog veel kleiner. Een klep kan altijd nog voor problemen zorgen dat deze af en toe niet werkt, maar een pomp die hem constant houdt zou dit nooit kunnen zijn.

 

Omdat de auto tijdens de proefrit het geen enkele keer verkeerd deed konden we het probleem niet meten. Daarom is ervoor gekozen om zowel de brandstofdruksensor te vervangen als de brandstofdrukregelklep. Beide componenten zitten op de rail en een van deze 2 is de schuldige. Omdat de auto het nu goed blijft doen kunnen we niet een van de twee uitsluiten. Daarnaast is het goedkoper om beide te vervangen dan heel veel tijd erin te stoppen om een schuldige aan te wijzen. De uitdaging is natuurlijk altijd leuk, maar er moet ook naar het kostenplaatje gekeken worden.

 

Overige zaken

Tijdens de proefrit is de turboslang uit de intercooler geschoten. Dit gebeurde na hard optrekken vanuit lage snelheid, op deze manier kreeg de techneut van het bedrijf de fout erin. Omdat de slang eruit schiet zijn de nokjes die hem vasthouden waarschijnlijk versleten. Daarom moet de slang vervangen worden. Het advies is ook aan de klant om te kijken naar zijn chiptuning. De chiptuning die er nu in zit is er slecht gedaan en de auto is er ook niet makkelijk rijbaar door. Het advies is een goede file te maken of de auto terug origineel te zetten.

Volkwagen Passat: wel of geen storing

Hier zijn de gemeten waardes zichtbaar, de laadspanning is 13,5/4 volt en de laadstroom is gemiddeld rond de 46A. Dit is dik in orde.

Hier zijn de gemeten waarde zichtbaar. De rode lijn is het signaal van de brandstofdruksensor. De groene lijn is de voeding van de sensor en de blauwe lijn is de massa.

De diesel lekkage bovenop de motor.