Volkswagen Golf: Turbodruk problemen

Startsituatie

Deze Volkswagen Golf kwam binnen met het probleem dat het motorstoringslampje brandt. De auto was al uitgelezen en gaf een fout van het roetfilter. Wij zijn een diagnose gestart om het probleem op te sporen. De klant had eerder ook een fout op de turbo maar heeft deze zelf verwijderd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start diagnose

we zijn de diagnose begonnen met een proefrit. Tijdens de proefrit viel ons geen vermogensverlies op aan de auto, hij dipt ook niet en ook voelen we geen vreemde dingen. Wat ons wel opvalt is dat de auto zwart rookt op het moment dat je op het gas gaat.

 

Doordat de klant de foutcodes gewist heeft is er nu nog een foutcode over:

  • Partikelfilter Bank 1    efficiëntie beneden drempelwaarde

 

De verschijnselen zijn dat het storingslampje brandt, noodloop en verminderd vermogen. De auto heeft op dit moment geen van deze verschijnselen maar de klant heeft dit in het verleden al wel meegemaakt.

Wij zijn deze diagnose gestart met het gebruik van Odis om hierdoor het probleem via een stappenplan op te sporen. Nadat het programma een aantal sensoren had gecontroleerd en we alles ook visueel hadden gecontroleerd kwam hier geen oplossing uit. We hebben met het uitlees apparaat de waarde van het hoeveelheid gram roet gecontroleerd hieruit kwam eruit dat de waarde negatief is. Dit is natuurlijk niet goed na verdere controle kwamen we uit op de verschildruk sensor die defect is. Dit alleen vervangen is echter niet voldoende. Doordat de auto een aantal mislukte regeneraties heeft gedaan is er veel onverbrande diesel in de olie terecht gekomen. Hierdoor is het oliepeil te hoog geworden. De auto spuit deze extra diesel in om de temperatuur in de uitlaat omhoog te krijgen. Deze wordt normaal ‘verbruikt’ bij de regeneratie als hij de regeneratie echter afbreekt is deze brandstof over en blijft hij aan de cilinderwand kleven. Deze zakt dan terug de motor in. Hierdoor stijgt het motoroliepeil.

 

De olie en oliefilter moet daarom ook vervangen worden. Naast dit moet er ook een software update uitgevoerd worden in de ECU. Dit staat voorgeschreven voor deze foutcode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zagen onder de auto nog dat de auto veel olie lekte hier zal ook naar gekeken moeten worden. Dit zal ook een gevolg zijn van de dunne olie.

 


 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan hebben we nog de P0299 foutcode. Dit is waarschijnlijk ook een gevolg van het zwarte roken van de auto. Om te beginnen hebben we de turbo gecontroleerd. Deze heeft erg veel olie aanslag aan de inlaat zijde. Er zit op sommige punten nog echt vloeibare olie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oorzaak van de foutcode is echter de drukregelklep van de turbo. Deze is compleet versleten en kan het vacuüm niet goed vasthouden. Dit is vermoedelijk ook de oorzaak van de zwarte rook omdat de turbo niet snel genoeg op toeren komt. We hebben daarnaast wel erg onze twijfels hoe goed de turbo nog is, er zit veel olie in. Dit kunnen we echter pas zeker zeggen na het uitvoeren van de reparaties.

Wat we niet per se hadden verwacht blijkt de auto het na het vervangen van de drukregelklep goed te doen. Na de motor goed warm te hebben gereden was het roken ook zo goed als weg. Dit is later ook niet meer teruggekomen.