Startsituatie

De auto heeft de klacht dat deze niet meer start. De auto is van een handelaar, die deze recent in België heeft gekocht. Deze heeft een tijdje bij de handelaar gestaan in de voorraad waarna hij naar het schadebedrijf werd gebracht om wat schades te laten repareren. Toen de auto bij het schadebedrijf stond begonnen de problemen, er was op dat moment nog niets aan gedaan door het schadebedrijf. Zij wilde de auto verplaatsen maar deze wilden niet meer starten. Op het moment dat er op de startknop werd gedrukt ging het sleutellampje even uit en leek alles goed te gaan waarna kort daarna het sleutellampje weer aan ging en de auto een korte piep gaf. Het bedrijf waar wij de diagnose zijn gaan doen werden gebeld dat de auto niet meer wilde starten. Daar eenmaal aangekomen hebben zij de auto uitgelezen. Er zat een fout in betreffende de remweg sensor. Na het rempedaal een paar keer te hebben bediend en met de bekabeling te hebben bewogen werkte de auto weer. Deze heeft het daarna ook een week goed gedaan. Hierna begonnen opnieuw dezelfde problemen. Omdat de remweg sensor een fout gaf is ervoor gekozen deze te vervangen. Helaas was dit niet de oplossing en bleef de fout erin zitten. Daarom zijn wij ingeschakeld om de diagnose te komen doen.

 

Start diagnose

De diagnose is begonnen door de auto uit te lezen, daarnaast had het bedrijf al het een en ander bij de Toyota dealer opgevraagd aan informatie over de fout die zij al uit hadden gelezen. Deze informatie zijn we dan ook gaan beoordelen.

De foutcode die er in zat de laatste keer dat het bedrijf de auto had uitgelezen was:

 

  • C1247 – Defect skid control ECU

 

Voor deze foutcode hebben we ook diverse vormen van informatie ontvangen. Maar helaas was de auto bij ons foutcode vrij, ook met andere testapparatuur konden wij geen foutcode uitlezen. Het bleek dat de fout de laatste keer is verwijderd en daarna ook niet meer terug is gekomen. De auto bleef foutloos en we vonden het dan ook lastig zaken te gaan testen omdat we op dit moment geen richtlijn hebben waar we naar moeten gaan kijken.

 

Eerst zijn we eens gaan vaststellen wat er normaal gebeurt als je de auto start. We hebben hier namelijk te maken met een hybride auto. Deze heeft dan ook geen reguliere startmotor en de brandstofmotor wordt ook niet gestart in eerste instantie. Als er op de startknop gedrukt wordt, wordt normaal de elektromotor actief. Dit kun je zien aan het scherm waarin dan komt te staan dat de auto ready is, zet je de auto in drive en laat je de rem los kun je rijden. Dit alles gebeurt op de elektromotor. Pas vanaf een bepaalde snelheid of belasting schakelt de brandstofmotor in. Wat er nu gebeurde als je de auto probeerde te starten is dat hij het eerst goed leek te doen maar na +/- 1 seconden ging het groene sleutellampje knipperen en bleek de motor niet gestart te zijn. Deze fout bleef zich herhalen. We zijn eerst gaan kijken of we de juiste procedure volgende. De auto moet immers op de handrem staan, er moet een bepaalde lading in de 12V accu zitten en een hoop extra zaken om alleen al vrijgave te krijgen om de mogen starten. Na het boekje gevolgd te hebben veranderde het probleem niet dus moesten we een volgende stap zetten.

 

In overleg hebben we ervoor gekozen de testen te doorlopen die we toegestuurd hebben gekregen en op papier hebben gekregen van Toyota. Deze testen gingen over een aantal u-codes die er in het verleden in hebben gezeten maar op dit moment ook niet meer actief aanwezig zijn. Daarnaast weten we uit ervaring dat de afstelling van de remweg-sensor erg nauw komt. Er zat helaas geen schrijven bij hoe de remweg-sensor gemonteerd moet worden. Dit moet volgens een bepaalde procedure en hij moet afgesteld worden, er is namelijk geen vast moment waarop hij geplaatst wordt.  

 

Om de juiste afstel gegevens te vinden voor de remweg sensor zijn we dit gaan zoeken op de Toyota portal. Hier konden we geen duidelijk schrijven vinden tussen welke waarde deze gemonteerd moet worden. Omdat we niets konden vinden zijn we de specialisten forums op internet maar gaan naslaan. Na enkele internetfora te zijn afgelopen hebben we een bericht gevonden dat de waard van de remweg-sensor rond de 0,8V in rust moet zijn. Op dit moment hebben we een waarde van 0,4V gemeten in rust. We hebben hem op de beschreven waarde gemonteerd, maar helaas geen resultaat, de storing blijft exact hetzelfde.

 

We hebben hierop volgend het document doorgelopen waarbij de Skid Control Module gecontroleerd wordt, deze regelt alles wat te maken heeft met de remmen in de auto. Het zou kunnen zijn dat hij het indrukken van de rem niet ziet waardoor hij de auto niet vrijgeeft om te starten. In dit document wordt elke kabel apart van elkaar gecontroleerd, waar erg veel meetwerk in gaat zitten. Dit document hoort bij de C1247 code, deze hebben wij op dit moment niet maar deze is eerder wel uitgelezen. Nadat we het hele document doorlopen hebben zijn we tot de conclusie gekomen dat er geen probleem is in de bekabeling of sensoren en actuatoren die aan de Skid Control Module vastzitten. Het probleem zou dan in de module moeten zitten, dit is wat het hulpdocument aangaf. Als alles in orde is blijft alleen de Skid Control Module over. Dit is natuurlijk erg onlogisch omdat het probleem dan eigenlijk altijd weergegeven zou moeten worden in de foutcodelijst. Zeker op dit moment, omdat er nu niet door gestart zou kunnen worden. We hebben de module nog wel opengemaakt maar er was ook geen schade zichtbaar.

 

Sensor afstellen

We hebben uiteindelijk nog een document binnengekregen om de Skid control ECU in het midden af te stellen. Het bleek dat deze tussen de 0,8 en 1,2V moest staan. Nu stond hij exact op 0,8V dus we hebben ervoor gekozen om hem op 1V af te stellen, zodat hij mooi in het midden stond. Dit heeft helaas alleen niets opgelost.

 

Er is besloten om de sleutels opnieuw in te laten leren. Dit omdat het sleutellampje steeds blijft knipperen en het onduidelijk was of deze ingeleerd waren. Omdat er verder geen foutcodes in de auto zitten is dit een goede vervolgstap. Ook de sleutels blijken goed ingeleerd te zijn, hierop loopt de diagnose een beetje vast. Inmiddels hebben we er al een aantal uren diagnose inzitten, een goed moment om even kort afstand te nemen en te gaan kijken waar we nu staan.

 

Vervolg diagnose

In de tussentijd hebben we nagedacht over de auto. Er moet een probleem zijn met de connectie tussen de immobilizer en andere regelapparaten. De immobilizer krijgt het immers goed binnen maar geeft geen signaal door dat de auto mag starten.

 

We zijn daarom begonnen met een gedegen meetplan te gaan maken. Het is een complexe auto met vele regelapparaten en daarom zijn we eerst gaan uitzoeken welke weg het signaal verloopt van sleutel na het uiteindelijk starten van de auto. Er zitten diverse regelapparaten in die een vrij schakeling moeten hebben. Deze krijgen ze van de immobilizer die zijn informatie weer krijgt van diverse antennes in de auto. Daarom beginnen we zo ver mogelijk weg, eerst gaan we alle antennes controleren.

 

Met de testkast kun je een programma volgen waarin deze antennes gecontroleerd worden. Deze sluit eerst alle antennes af en dan kun je per antenne testen. In deze test kwamen we erachter dat elke antenne werkt. Hier zit dus geen probleem. Hierna zijn we gaan kijken of de immobilizer een goede voeding en massa had. Dit was het geval en ook op de K-lijn stuurde hij het juiste signaal uit. Daarnaast communiceerde hij ook juist op de CAN-bus. Het signaal dat de auto op contact kan loopt via een aparte draad waar het signaal ‘geheim’ van wordt gehouden. Zou je dit namelijk bekend maken kun je deze draad onderbreken en het signaal erop zetten zodat je de auto start. Dit signaal hebben we gemeten en we zien dat er een signaal opgezet wordt. Nu is de kans natuurlijk minimaal dat er een verkeerd signaal opgezet wordt dus; één signaal interpreteren we als goed.

Deze communicatie draad zijn we gaan volgen. Elk regelapparaat wat er mee te maken heeft hebben we gecontroleerd of hier de voeding/massa en communicatiedraden in orde waren. Dit hebben we gedaan bij de volgende regelapparaten:

 

  • Stuurbekrachtiginsmodule
  • Radiomodule
  • Motorregelapparaat
  • Versnellingsbakregelapparaat
  • HV start module
  • Accu pakket module
  • Instrumentenpaneel
  • Zekeringkasten

 

Toen we bij het instrumentenpaneel aankwamen zagen we voor het eerst iets afwijkends. Er komen meerdere CAN-bus systemen bij elkaar in het instrumentenpaneel waarbij we zagen dat een van de CAN-bussen geen signaal had. Deze gaf het volgende beeld:

 

Beide signalen zaten vast aan de 0V lijn. Er was af een toe een sprongetje te zien dus er was te zien dat de auto zijn best deed om te communiceren maar helaas lukte het hem niet.

De volgende stap was te kijken wat er allemaal op die lijn zat en dat was de communicatie van verschillende comfortsystemen, het airbag systeem en de BCM. Omdat we bij de BCM het makkelijkst bij konden hebben we die als eerste onderbroken. Nadat we de BCM onderbroken hadden werd de CAN-bus weer actief. Toen we probeerde de auto te starten lukte dit en konden we met de auto rijden. Het probleem zit hem dus in de BCM. Na het vervangen van de BCM deed de auto weer zoals het moet.

 

Nog problemen

Helaas ontstonden er een week na het vervangen van de BCM opnieuw problemen. De auto deed weer hetzelfde. Toen de auto eenmaal bij ons stond bleek de auto het weer goed te doen. Zo was er dus weinig te vinden. Daarom is ervoor gekozen dat de accu opgeladen werd, dit deden we omdat het vermoeden was dat het aan de accu lag. Na het laden van de accu kwamen de problemen opnieuw voor. Daarom zijn we de diagnose verder gaan zetten.

 

We zijn de diagnose begonnen met weer vanaf voren te beginnen. Alle metingen zijn opnieuw uitgevoerd en er zijn geen foutcodes gevonden. Omdat we er al snel achter kwamen dat dit geen zin had. Zijn we aan de slag gegaan met een 2de Toyota Yaris HV. Om meetsignalen te vergelijken, te zien wat er exact gebeurt op het moment dat de startknop ingedrukt wordt en eventueel onderdelen uit te wisselen.

 

Na vele uren meten kwamen we erachter dat het signaal van de stuurstand verschilde, deze wordt op 2 punten gemeten. Bij de goede auto waren deze signalen gelijk bij de storingsauto verschilde deze. Na eerst de bekabeling van de storingsauto te hebben verlengd naar de goede auto toe en alles verbonden te hebben konden we de auto starten. Hierop volgend hebben we het stuurhuis uitgewisseld. De auto deed het dan perfect. We hebben hierop volgend het ‘kapotte’ stuurhuis gedemonteerd en opengemaakt. Te zien was dat er wat vochtschade inzat. We hebben alles gereinigd en weer gemonteerd. Hierna deed de auto het goed. We hebben verschillende proefritten met de auto kunnen doen verdeeld over meerdere dagen. De auto blijft goed en is teruggebracht naar de klant.

Toyota Yaris HV: Startproblemen

Een bekend beeld van de Toyota, vele lampjes die branden maar de auto wil niet aan de gang.

De CAN-bus meting, deze bleef op 0V hangen