Start situatie

De klant is via een collega techneut bij mij terecht gekomen. De klant heeft al een tijdje de klacht dat de auto niet uitgelezen kan worden. Op het moment dat de testkast aan de auto gekoppeld wordt kan deze geen communicatie maken. Er is al eerder naar het probleem, maar toen kon er geen oplossing gevonden worden voor het probleem. Er is tot op heden nog niets aan de auto vervangen voor dit probleem, wel is er een centrale unit gewisseld om te kijken of hier het probleem in kon zitten.

 

De klant wil graag dat er diagnose gesteld wordt waarom de auto niet uitgelezen kan worden. De klant wil de auto graag uitlezen omdat deze een ABS-foutcode heeft.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start diagnose

Om de diagnose bij het begin te beginnen zijn we eerst de klacht gaan verifiëren, tijdens het uitlezen bleek inderdaad dat er geen contact kon worden gemaakt met de auto. Wel bleek dat de OBD-stekker een voeding had en ook 2 massa punten, dit geeft onze uitleeskast aan als dit het geval is. Omdat de voeding en de 2 massa punten in orde zijn heeft dit voertuig nog 3 draden. Via deze draden haalt de tester zijn informatie binnen van de auto. Met deze informatie kijkt hij of er regelapparaten zijn die een foutcode hebben opgeslagen. We beginnen te kijken of de auto een CAN-bus signaal heeft tijdens het uitlezen. Hier moet even bij opgelet worden dat deze auto gebruikt maakt van een interface tussen OBD-stekker en CAN-bus. Dit wil zeggen dat de CAN-bus stekker niet direct op de CAN-bus gemonteerd is. Hij maakt alleen verbinding met de CAN-bus als de interface herkend dat er uitgelezen wordt en hij informatie mag gaan versturen over de OBD-stekker. Dit is gedaan om auto’s minder diefstal gevoelig te maken, maar kan je diagnose verstoren. Nu lijkt het immers dat de CAN-bus niet werkt omdat deze op 0V staat als je hem meet zonder uitleeskast eraan. Bij een goed werkend systeem blijft de bus op 0V staan, als de testkast dan een regelapparaat wil aanspreken gaat deze kort een normaal CAN-bericht zetten richting OBD-stekker en wordt daarna weer 0V.

 

Naast de CAN-bus verbinding op de diagnose stekker is ook de K-lijn bij Volkswagen van belang. Hierover stuurt de testkast een akkoord dat er informatie mag worden verzonden over de CAN-bus. Zonder akkoord over de K-lijn ga je nooit informatie binnen krijgen op de CAN-bus. Tijdens het meten werd duidelijk dat de CAN-bus verbinding op 0V bleef staan, maar dat er op de K-lijn niets gebeurde, deze bleef op ongeveer 0,4V staan. De K-lijn moet normaal rond de 9V staan, vaak iets hoger en op het moment van het versturen van een bericht wisselt deze tussen 9V en 0,5V om zijn bericht te schrijven. Dit was nu niet het geval. Zoals te zien is in afbeelding 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1: groen/geel is CAN-bus, staat in rust als er niets verzonden wordt, blauw is de constante voeding en rood de K-lijn

 

Na wat informatie te hebben gelezen over de auto blijkt dat de basis van de K-lijn in de radio verwerkt zit. Omdat het vaker voorkomt dat een ‘kapotte’ radio of een after-market radio de K-lijn naar beneden trekt ben ik hier gaan zoeken. Bij deze auto was er een Parrot gemonteerd, deze kan gemonteerd zitten tussen ISO-stekker en radio. Om zeker te zijn dat dit geen problemen gaf heb ik zowel Parrot als radio losgetrokken. Hierna bleef de K-lijn rond de 0,4V hangen, dit was niet het probleem.

 

Na een aantal metingen was het probleem waarom de K-lijn zo laag stond nog niet gevonden. Door originele schema’s te gebruiken en daardoor diverse regelapparaten los te koppelen die te maken hebben met de K-lijn was een regelapparaat inmiddels uitgesloten. Door toeval was zichtbaar op het beeldscherm dat als de auto bewoog met in en uitstappen de K-lijn kort naar 9V schoot. Het leek dus op een bekabeling probleem. Na enig zoekwerk viel ons op dat achter de accu, langs de veerpoot de buitenmantel ontbrak van de kabelboom. Als je op dat punt de kabelboom omhooghaalt gaat de K-lijn naar 9V. De auto is op dat moment dan ook uit te lezen. Laat je de kabelboom weer los, zakt de K-lijn weer naar 0V. De meetbeelden staan weergegeven in afbeelding 2 en 3. In afbeelding 2 is de K-lijn te zien in rust en in afbeelding 3 wordt er een verzoek verzonden over de K-lijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 2: de K-lijn zit weer aan 9V en de auto uitlezen is mogelijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Afbeelding 3: de K-lijn is op dit moment aan het communiceren.

 

Probleem/oplossing

Het probleem bevindt zich ergens in de kabelboom onder of bij de accubak. Als je op dit punt de kabelboom beweegt dan zakt de K-lijn in. Dit is zichtbaar op de foto’s die staan in afbeelding 4 en 5. Het advies van De Multimeter is dan ook om de kabelboom te vervangen. Een reparatie lijkt ons niet slim omdat de auto vol staan met foutcodes over voedingsproblemen en communicatieproblemen. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze foutcodes komen door bedradingsproblemen. Door de klant is ervoor gekozen dat hij zelf de kabelboom gaat vervangen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5

 

Reparatie

Door tijdgebrek van de collega is ervoor gekozen dat wij de reparatie uitvoeren. Om de reparatie goed uit te kunnen voeren hebben we het dashboard uit de auto verwijderd en de kabelboom in de motorruimte helemaal vrijgemaakt. Hiervoor moest de paravaan los, de accu eruit en accubak moest verwijderd worden. Nadat de kabelboom helemaal vrij was gemaakt vielen er 2 zaken op. In de auto lag de Klijn buiten de normale kabelboom, net of deze er later bij was gelegd. Voor in de auto was de kabelboom 180 graden geknikt op een bepaald punt, Niet elke draad had dit maar sommige wel. De Klijn was ook een van de draden die hier last van hadden. Om dit goed te maken hebben we de gehele Klijn vervangen en zijn er nergens punten gesoldeerd zodat je daar een zwak punt zou maken.

 

Om vast te stellen of meer kabels hier last van zouden hebben heb ik met een warmte camera gekeken waar er warmte opliep. Op het moment dat er warmte oploopt zit daar ook een overgangsweerstand. Dit was nog bij 4 draden meer het geval. Deze draden zijn ook in hun geheel vervangen. Een van deze draden was van de draad van de ABS-unit.

Na alles weer gemonteerd te hebben werkte alles weer, alleen bleef er een ABS-storing terugkomen.

 

Er stonden 2 codes in:

  • 01201 – voedingspanning voor ABSpomp
  • 00301 – ABSretourpomp onaannemelijk signaal

 

Omdat het natuurlijk in de kabelboom kon zitten heb ik eerst alle signalen richting pomp doorgemeten. En alles wat ervan af kwam. Alles wat richting pomp ging klopte, maar helaas niet alles wat eraf kwam. Ervaring en vermoeden heeft ons geleerd dat dan vaak de pomp kapot is. Mijn advies is dat de auto nog een keer terugkomt voor een pomprevisie.

Skoda Fabia: Geen communicatie