Start situatie

De klant heeft de auto een jaar geleden gekocht. Tijdens de koop was duidelijk dat de auto een fout gaf op het start/stop systeem. Hiervoor gaat er ook een waarschuwingslampje in de auto branden en geeft de auto een melding hiervan weer. Omdat de klant het systeem niet belangrijk vond heeft hij dit in de eerste instantie zo gelaten. Later begon hij zich toch te ergeren aan het lampje en heeft hij de auto uit laten lezen. Het zou volgens de garage of in de stroomsensor moeten zitten of in de accu. De klant heeft toen zelf de accu vervangen maar dit heeft niets opgelost.


Omdat de garage niet verder het systeem in kon is de klant naar een Renault dealer gegaan. Deze hebben de auto uitgelezen en kort naar gekeken maar konden het probleem niet vinden. Zij hadden meer tijd nodig om het probleem te kunnen vinden en rekende op een diagnosetijd van 2 á 5 uur om het probleem op te sporen. Hierop is de klant uitgekomen bij ons om een diagnose aan de auto te stellen en deze te repareren.

 

Start diagnose

Om vanaf 0 te beginnen met de diagnose ben zijn wij begonnen de auto uit te lezen. Hier kwamen verschillende foutcodes naar voren toe:

 

- DF012 CIRCUIT RECHTER RICHTINGAANWIJZER

- DF013 CIRCUIT LINKER RICHTINGAANWIJZER

- DF191 CIRCUIT REMLICHTEN Onderbreking of kortsluiting aan +12V

 

Deze foutcodes slaan allemaal terug op verlichting. De klant gaf aan tijdens het brengen van de auto dat hij, tijdens het vervangen van de accu, ook een aantal lampjes vervangen heeft. Deze foutcodes zijn dus verwaarloosbaar voor het probleem waar de auto voor komt. Tijdens een verlichtingstest deden deze lampjes het namelijk allemaal. 

 

Daarnaast zat er ook nog de volgende foutcode in:

- DF323 FUNCTIE ESP OPTIMALISATIE GEDEACTIVEERD

 

Bekend is dat deze foutcode naar voren komt op het moment dat de accuspanning te laag is of bij het ontkoppelen van de accu. Deze foutcode is dus weer terug te herleiden naar de accu die vervangen is geweest.

 

De foutcodes die wel te maken hebben met het start stop systeem staan hieronder:

 

- DF051 CIRCUIT PERMANENTE VOEDING UPC Onderbreking of massasluiting

- DF079 OPNAMEELEMENT ACCUSTROOM Communicatie verstoord

- DF083 CIRCUIT VAN DE STOPSTARTREGELMODULE ONGELDIG

 

Omdat niet vast te stellen was of de nieuwe accu ook herkend was door de UPC (de regelunit die deze gegevens verzameld), is deze eerst gecontroleerd. De accu toestand stond op 55% dit is te laag om start stop te kunnen activeren, maar hij kan hier geen foutcode op zetten. Om start/stop te activeren moet bij de meeste auto's voldaan worden aan een aantal voorwaarden. bij deze auto waren dit de volgende voorwaarden:

- De acculaadtoestand moet boven de 70% zitten. Zit de laadtoestand onder de 70% werkt het start/stop systeem niet. 

- De voorruitontwaseming mag niet aan staan. Dit trekt te veel stroom en zou de accu te snel ontladen. 

- Het verschil tussen de gewenste tempratuur ingesteld in de climate control en de werkelijke tempratuur mag niet meer dan 4,5 graden verschil zijn. 

- De buitentempratuur moet meer dan 2 graden celcius zijn. 

 

De voorwaarden werden gehaald op de laadtoestand na. Maar zelfs met die te lage laadtoestand mag de auto geen foutcode in het systeem zetten. Het systeem zal niet werken maar er is niets mis met het systeem. Het probleem van de foutcode komt dus ergens anders vandaan. Wel moet de accu geladen worden zodat het systeem straks goed getest kan worden. We hebben de accu hierop meteen aangesloten aan een goede acculader.

 

Omdat het probleem nog niet zichtbaar was hebben we de UPC-module doorgemeten. Daarbij bleek dat er een aantal signalen van onder andere de laadtoestand van de dynamo niet goed binnen kwamen in de UPC. Deze worden via een LIN-bus verbinding met elkaar gecommuniceerd. Tijdens het aansluiten van de oscilloscoop op de LIN-bus bleef deze op 0V staan. Dit kan betekenen dat er een kortsluiting naar Massa is ergens in de bekabeling van Regelmodule (master) naar dynamo (slave). Om dit makkelijk te controleren hebben we de stekker uitgepint bij het regelapparaat. Zit de kortsluiting naar massa ergens in het LIN-bus circuit buiten de master zou hij weer actief moeten worden. In rust zit de LIN-bus lijn aan 12V en tijdens communiceren valt hij rond de 1V. Dit was niet het geval zoals te zien is op afbeelding 2. Ook na het loshalen blijft hij aan de OV lijn zitten. Er zit inwendig ergens een kortsluiting. Na het openen van de UPC bleek dat een van de weerstanden in de UPC doorgebrand was en kortsluiting maakte op de printplaat. 

 

Wat moet er vervangen worden?

Om de auto weer goed, storingsvrij te laten werken moet de UPC-module vervangen worden. Daarnaast moet deze ingeleerd worden omdat anders de auto de UPC-module niet herkend. Ook moet de accu geladen worden zodat deze boven een 80% lading komt. Anders gaat het start stop systeem nooit werken. Nu heeft deze auto veel gemeen met de auto die we eerder al hadden voor een diagnose van een soortgelijk probleem. Maar klakkenloos vervangen wat er bij de vorige auto al vervangen is zou bij deze auto voor kosten hebben gezorgd die niet nodig waren. Het kan zijn dat er meerdere auto's hetzelfde probleem hebben maar zaak is om dit altijd na te meten, zo maar onderdelen vervangen is nooit de oplossing. Hetzelfde geldt voor informatie halen van internet, als je tegenkomt dat bij een bepaald model altijd een bepaalde sensor kapot gaat is het een kleine moeite om dit even na te meten. Ga nooit zo maar het onderdeel vervangen, dat het bij 10 andere auto's zo is wil niet zeggen dat het is bij de auto waar jij aan werkt. 

 

Overige opvallende zaken

Het viel ons op tijdens de diagnose dat de auto tijdens optrekken een beetje blaast onder de motorkap. Tijdens de diagnose zagen wij ook dat de turboslang ter hoogte van de o-ringen erg nat was. De o-ringen lekken bij deze auto waardoor hij turbodruk verliest. Een verlies aan turbodruk geeft niet meteen een foutcode omdat het maar een minimale lekkage is, wel geeft het problemen met vervuiling in de motor. De motor heeft door zijn luchtmassameter een berekende luchtmassa, maar verliest daarna nog druk. Nu vangt de MAP-sensor wel een deel op, deze meet immers minder druk, maar alsnog loopt de auto niet ideaal. Dit zal resulteren in een mengsel wat niet ideaal is. De auto zal hierdoor meer roet uitstoten omdat er minder lucht is als verwacht maar dezelfde hoeveelheid brandstof. Meer roet zal uiteindelijk leiden tot koolafzetting in de motor en motorproblemen. Het is daarom zaak om ook dit soort kleine lekkages tijdig te verhelpen, dit voorkomt problemen in de toekomst. 

Renault Megane: Start/stop probleem

Afbeelding 3

Afbeelding 2

Afbeelding 1