Startsituatie

De auto staat bij de garage omdat er opnieuw een motorstoringslampje brandt volgens de klant. Bij controle blijkt echter het roetfilter lampje te branden. Zeer recent, een paar maanden geleden, is het roetfilter gereinigd bij een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Hierna is hij opnieuw gemonteerd en heeft de klant een tijdje probleemloos gereden. Nu beginnen de problemen echter weer opnieuw. Het vermoeden is dan ook dat er meer aan de hand is. Dit is in de meeste gevallen ook aan de hand. Het komt maar weinig voor dat een roetfilter dicht gaat zitten door ‘leeftijd’ maar vooral vaak door een externe oorzaak. Natuurlijk zit hij na verloop van tijd een keer dicht, als hij eenmaal vol zit met as dan krijg je dezelfde foutcode. Maar dan is het roetgehalte vaak net boven de gestelde waarde. Als deze er ver boven zit is er meer aan de hand. Het is zaak een auto goed te controleren voordat je een roetfilter vervangend omdat het meestal gevolg is in plaats van oorzaak. Zo ook in dit geval, een schoongemaakt roetfilter kan natuurlijk nooit binnen 2 maanden weer vol zitten.

 

Wij waren eerste instantie gebeld of wij het roetfilter konden regenereren met onze computer maar we gaan nu over naar het proberen te regeneren van het roetfilter en daarna een diagnose.

 

Start diagnose

Voordat we gaan starten met de diagnose hebben we een aantal vragen gesteld aan de klant: 


Hoe rijdt de auto?
De auto rijdt prima al geeft hij soms een blauwe wolk waarna hij even slecht loopt. Dit komt af en toe voor.

 

Is hij na het reinigen wel goed geweest?
Ja de auto reed toen goed al deed hij die blauwe wolk wel af en toe. Die is voordat de auto de eerste keer is gereinigd niet opgevallen.

 

Heeft de auto olieverbruik?
Ja de auto verbruikt olie dit lijkt meer te zijn geworden.

 

We hebben de auto helemaal koud gekregen en voordat we iets gaan doen gaan we eerst het motorolieniveau checken. Deze stond te laag, er moest anderhalve liter olie bij. Nu gaan wij er niet vanuit dat dit oorzaak is maar eerder gevolg. Als er een verstuiver veel in blijft spuiten doordat hij lekt komt er brandstof in de olie terecht deze wordt dunner waardoor hij het kan verbruiken. Daardoor kan olieverbruik komen. Dit kan ook komen doordat de auto probeert het roetfilter te regenereren. Om te regenereren moet hij de temperatuur in de uitlaat zo hoog mogelijk krijgen, dit kan aan de ene kant door minder lucht door te laten en aan de andere kant door zo veel mogelijk in te spuiten. Doordat de motor meer inspuit gaat de temperatuur omhoog waardoor het roetfilter schoon wordt. Het nadeel is dat er altijd wat diesel, wat te veel ingespoten wordt, aan de zuigerwand blijft plakken. Dit zakt af het carter in en komt bij de olie terecht. Hierdoor wordt de olie dunner en gaat hij dit verbruiken. Als er door wat voor reden dan ook de regeneratie niet voltooit kan worden gaat hij dit vaak herhalen, hierdoor komt er nog meer brandstof in de olie terecht en krijg je erg dunne olie. Daarnaast wordt het roetfilter dan ook niet gereinigd.

 

Nadat we de olie bij hebben gevuld zijn we de auto gaan starten, we hebben bij de koude start er goed op gelet hoe de motorloop is. De motorloop kan ons al veel informatie geven over de staat van de motor en de verstuivers. De auto startte op 3,5 cilinder, hier bedoelen we mee dat hij niet netjes rondliep. Ook nagelde de motor erg, dit geeft meestal aan dat hij te veel brandstof krijgt en dit niet goed kan verwerken. Nadat de motor een paar seconden liep ging hij op 4 cilinders lopen maar hij bleef erg nagelen. Dit werd pas beter toen de motor een tijdje had gedraaid op toeren. Daarna bleef hij nog een beetje nagelen maar veel minder erg. Wat ons wel opviel is als je het gas in een keer wat dieper intrapte dat de motor dat erg slecht begon te draaien, er vielen 1 of meerdere cilinders weg en de auto rookte dan ook erg. Dit leek gelijk te zijn aan de klacht die de klant aangaf van de blauwe rook en het slechte lopen. Hier gaan we als het roetfilter schoon is verder mee aan de slag.

 

Tegelijk zijn we de auto gaan uitlezen en vonden een foutcode:

  • P2002 - Roet over accmlt

 

Er zit dus een te hoog roet gehalte in het roetfilter. We hebben het roetgehalte uitgelezen en er zat een roetgehalte in van 17 gram. Dit mag maximaal 12 gram zijn dat de auto het nog zelf kan regeneren en tot 19 gram kun je met de computer de auto laten regeneren. Omdat we nog binnen die marge zitten kunnen we het met de computer nog aansturen. Wat je daarmee doet is het regeneratieproces geforceerd opstarten. Er worden allerlei voorwaarden gesteld. Bij de ene auto moet de motorkap open en bij de andere dicht. Bij de een zo veel mogelijk verbruikers aan en bij de andere juist geen, allemaal om de motor zo te laten draaien zodat er veel brandstof in gespoten kan worden om de uitlaattempratuur zo hoog mogelijk te krijgen. Wat bij elke auto moet is dat je dit buiten doet. De uitlaatgassen die er tijdens regeneren uitkomen zijn erg ongezond en die wil je zeker niet inademen. Daarnaast wordt het roetfilter tussen de 450 en 650 graden, pas dan verbrand het roet en wordt dit as. Dus dit wil je niet doen boven een nette vloer.

 

Bij deze auto moest alleen de airco aanstaan en verder niets. Er zit een lange periode aan waarbij de motor extra wordt ingespoten die wel 75 minuten kan duren. Na deze periode gaan we opnieuw rijden met de auto om te kijken wat de motorloop doet en hoe hij rijdt. Ook gaan we de verstuivers testen en andere componenten bekijken waar de roet vandaan kan komen. Het is immers niet normaal dat er zoveel roet uit wordt gestoten. Dit komt door een slechte verbranding dus of een verstuiver die lekt of dat de motor ergens te weinig lucht krijgt. Samengevat; het mengsel klopt niet.

 

Regeneratie

De regeneratie van de auto was na 75 minuten afgerond, maar helaas was dit niet voldoende. Het roetniveau hebben we naar 14 gram gekregen maar er lijkt te veel as in het roetfilter overgebleven te zijn. Hierdoor is het drukverschil voor en na het roetfilter nog te groot en blijft hij de foutcode houden.

 

Bij de proefrit merken we inderdaad dat de auto erg rookt en ook slecht loopt. Je hebt er momenten bij dat hij nog slechter loopt dan dat hij al deed, wat de klant ook aangaf gaat dit gepaard met blauwe rook, maar de normale motorloop is al zeer slecht te noemen. De auto is niet rijbaar. We hebben de auto binnengezet en zijn begonnen de injectoren te meten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cil. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cil. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cil. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cil. 4

 

Bij de beelden kunnen we zien dat er vooral bij cilinder 3 en 4 problemen zijn. De sluiting van de naald is erg slecht en we verwachten dan ook dat deze helemaal niet sluit.

 

EGR

Als er zich veel roet in de uitlaat ophoopt, wat hier dus het geval is, wil dat zeggen dat het ook op andere plekken gaat zitten. De inlaat zit vaak vol met roet maar ook een EGR-klep die uitlaatgassen opnieuw de inlaat in stuurt. Als we de klep aansturen zien we geen beweging in de klep zitten, we gaan deze dus loshalen.

Bij het loshalen van de klep kwam meteen naar voren te dat de klep helemaal dicht gekoekt zit met roet. Er is met geen mogelijkheid doorheen te komen. En niet alleen de klep maar ook de verbinding van de klep naar de inlaat zit helemaal dicht. Er stromen dus al even geen EGR-gassen meer de inlaat in. De motor houdt hier wel rekening mee dus dit zorgt ervoor dat de motor veel te arm loopt. Normaal is een deel van zijn cilinder ruimte gevuld met EGR gas. Dit gas is niet verbrandbaar en daardoor is er minder ruimte voor het normale mengsel, hierdoor loopt de motor schoner. Als deze klep echter dicht blijft staan wordt die ruimte gevuld met normale lucht en gaat de motor dit bijregelen met extra brandstof waardoor de auto meer uitstoot heeft.

Links is de EGR-pijp te zien en rechts de EGR-klep

 

Uitlaatlek

Er is ook nog een uitlaatlek aanwezig, we zien de rook er tijdens motorloop duidelijk vandaan komen. Deze lijkt zich te bevinden op het spruitstuk. Na het loshalen van wat kappen was te zien dat het stuk richting turbo in orde lijkt. Wel is dit al een aantal keer los geweest en zit het niet meer vast zoals het moet maar hier lijkt geen probleem te zijn. Het spruitstuk lijkt aan de onderzijde stuk te zijn. Ons advies is het uitlaatspruitstuk te demonteren en goed te controleren.

 

Conclusie

Om het probleem op te lossen moeten de verstuivers getest worden. Als deze allemaal getest zijn moeten degene die versleten zijn vervangen worden. Daarnaast moet de EGR met EGR-koeler vervangen worden. De koeler zal immers net zo vol zitten met roet.
Ons advies richting de klant zou ook zijn om de inlaat los te maken en deze te reinigen aangezien deze ook vol zit. Je zal dit uiteindelijk goed schoonrijden maar helemaal schoon wordt deze nooit meer zonder hem los te halen en te reinigen.
Ook moet de lekkage aan het spruitstuk opgelost worden en moet uiteindelijk de motorolie gespoeld worden en vervangen worden voor de juiste olie. De olie die er nu inzit is helemaal verdunt door de brandstof. Of de klant het laat maken is bij ons helaas niet bekend.
 

Nissan Pathfinder: Roetfilter problemen