Start situatie

De auto is binnengekomen met de klacht dat de automatische stand van de ruitenwissers het niet meer deed, daarnaast werkte ook de automatische verlichting niet meer. Na een diagnose is de regensensor vervangen door de klant zelf. Hierna werkte het systeem nog niet. Hierop volgend is de BCM en de SSU vervangen. Dit heeft niet het gewenste effect opgeleverd, daarom zijn wij ingeschakeld om het probleem op te lossen.

 

Start diagnose

We zijn begonnen om de auto uit te lezen. Er zaten geen foutcodes in, hierop volgend hebben we de voorruit natgemaakt om te zien of de regensensor het inderdaad niet deed. De regensensor deed het tijdens de test inderdaad niet. Het probleem zit dus nog in de auto, ook de automatische verlichting deed het niet. De klacht zit dus nog daadwerkelijk in de auto.

 

De volgende stap was de auto uit te lezen. Er zaten geen foutcodes in de auto, maar als we de meetwaardeblokken gingen controleren dan konden we wel zien dat de standen van de ruitenwisser hendel en de verlichtingshendel wel geregistreerd werden. Dit lijkt dus te werken, alleen registreert de regensensor geen licht of regen waardoor het systeem niet werkt.

 

Hierop volgend hebben we het circuit nagelopen van de regensensor. De sensor had een goede voeding en massa, over beide draden meten we 0V verlies. Ook het meten over de verbruiker gaf een waarde van 12V, dit was dus ook in orde. Hierop volgend was het taak de signaal draad te controleren. De signaaldraad is een LIN-bus draad die van de BCM naar de regensensor loopt. De BCM is de master en de regensensor de slave. Voor meer informatie over LIN-bus klik hier. Het LIN-bus signaal bleef op 12V staan. Er zit een kortsluiting in naar de voeding. We hebben hierop volgend de bedrading van de regensensor naar de BCM losgemaakt en zijn op de BCM blijven meten. Deze bleef constant 12V aangeven zelfs met alle draden los. Omdat, volgens het schema, er een directe LIN-verbinding was tussen BCM en Regensensor en er geen andere slaves opzaten kon het probleem alleen bij die 2 liggen.

 

Dit was niet het geval. Omdat het lijkt dat het probleem in de BCM zit hebben we deze uitgewisseld voor de originele BCM. Dit maakte ook geen verschil. Het probleem lijkt hem dus elders te zitten. Na enkele metingen verricht te hebben kwamen we tot de ontdekking dat bij alle kabels losgemaakt van het LIN-bus systeem een van de kabels spanning had. Iets wat natuurlijk niet zou kunnen als deze losliggen. Het lijkt erop dat de kabel onderbroken is en kortsluiting maakt met een voeding. Dit zou ook de BCM kapot gemaakt kunnen hebben. Het staat hiernaast met de afbeeldingen uitgelegd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing

Om het probleem op te lossen moet de kabelboom ontmanteld worden om te zien waar het mis gaat en waar die kabel korsluiting maakt. Het lijkt erop dat dit ook een 2de BCM gekost heeft.

 

Reparatie

Na de diagnose werden we gecontacteerd of wij ook de reparatie uit wilden voeren. Dit is natuurlijk geen enkel probleem en we zijn hiermee aan de slag gegaan. We zijn begonnen met het repareren van de kortsluiting op de LIN-bus kabel. Hiervoor hebben we de kabelboom ontleed die onder de A-stijl loopt. Na deze geheel ontleed te hebben, hebben we de complete kabel vervangen van stekker naar stekker. Voor de duidelijkheid dit is de groene kabel die loopt van punt T op stekker C-04 naar de BCM-stekker op punt 3X. Helaas zijn we hier vergeten foto’s van te maken. Naast de LIN-bus kabel is er ook een kleine voedingskabel vervangen die loopt van punt 3H naar het claxonrelais. Na deze kabels vervangen te hebben was de kortsluiting opgelost. Maar er was nog steeds geen LIN-bus signaal meetbaar vanuit de BCM. Nadat we opnieuw de stekker (3X) uit de stekker van de BCM gehaald te hebben was het gedeelte van regensensor naar het uiteinde van die stekker wel in orde. Onze reparatie heeft dus succes gehad, maar als je bleef meten uit de BCM bleef het LIN-bus signaal aan 12V geplakt. Er zit dus nog ergens een kortsluiting. Het gemeten signaal is zichtbaar op afbeelding 1.

 

Het enige wat nu overblijft is de BCM, als je immers de schema’s nakijkt. Zowel het elektrische schema op de vorige pagina en het schema op de technical guide, geven aan dat het een alleenstaand LIN-bus systeem is. De bus die loopt van BCM (master) naar regensensor (slave). Er kunnen meerdere slaves op een master, maar we weten uit ervaring dat Mazda vaker 1 slave per master pakt. Dit om de snelheid te bevorderen. Er zitten meerdere LIN-systemen aan de BCM, waar de BCM-master van is, maar deze werken allemaal. Het kan dus alleen de BCM zijn. Omdat we aan de huidige 2 BCM’s geen defecten kunnen ontdekken hebben we een andere, werkende, laten komen.

 

Nieuwe BCM

Nadat we de nieuwe BCM gemonteerd hebben bleef het probleem hetzelfde, dat is een probleem aangezien wij er overtuigd van waren door onze metingen dat het een op zichzelf staand systeem is. Maken we dan toch ergens een denk of een meetfout? We hebben daarom alle metingen nogmaals herhaald. En hieruit komt weer opnieuw naar boven dat de BCM kapot moet zijn. Ook als we alle voedingen en massa’s van de BCM goed controleren zien we dat deze allemaal in orde zijn. Nu wordt het erg lastig, want waar zit het probleem dan?

We hebben daarom gekozen alle signalen van de BCM te controleren. Dit hebben we gedaan door het BCM-controle document te gebruiken en daarnaast bij te houden wat de uitkomst was van alle metingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het BCM-controle document en de gemeten waarde

 

Met het controle document erlangs gingen we aan de slag met de meting. Alles leek in orde, al waren er 2 niet helemaal zoals we verwacht hadden, totdat we bij stekker pin 2W aankwamen. Dit zou ook een LIN-bus signaal moeten zijn van het signaal van het antidiefstal alarm maar deze zat aan 12V. Toeval of niet? Als we het na gingen kijken in de technical guide kwamen we erachter dat die draad niet vermeld is als LIN-draad, terwijl het er wel een is volgens het BCM-controle document.

 

Op punt 2W zie je de sirene staan, het is geen LIN-verbinding volgens dit document

Omdat dit vreemd is en afwijkend besloten we de stoute schoenen aan te trekken en deze stekker (2W) uit de stekker van de BCM te halen. Toen we dit deden herstelde het LIN-signaal op pin 3X zich opeens. Er zit dus toch een kortsluiting naar voeding in het LIN-circuit, alleen staat dit circuit niet weergegeven in de schema’s of in de technische informatie. Daardoor wordt de techneut op het verkeerde been gezet.

 

Oplossing

Om de storing op te lossen moet de alarmsirene achter de voorbumper vervangen worden. Voor nu hebben we de stekker (2W) uit de BCM-stekker gelaten. Hierdoor werkt de automatische verlichten en de automatische ruitenwisser weer. Het systeem waar de klant de klacht over had.

Mazda MX-5: Onzichtbare draden

De spanningen gemeten met een V4 meting. Voor het gemak even 12V gepakt de werkelijke waarde was steeds 13,05V. Het belangrijkste was dat hiermee aangetoond is dat de voeding en massa in orde zijn.

De volgende meting hebben we de LIN-draad in delen gemaakt richting de BCM. Met de stekker van de regensensor los meten we op punt 3X nog altijd 12V, met stekker C17 los hetzelfde verhaal. Met stekker C-04 los ook hetzelfde verhaal en zelfs met stekker 3X verwijderd meten we op de BCM nog 12V. Met de oude BCM was het verhaal niet anders. Nu was het opvallende dat als we de kabel meten die normaal op punt 3X staat ten opzichte van massa deze 0V is, wat je verwacht, maar punt T op stekker C-04 aan de kant van de BCM meet je 12V ten opzichte van massa. Dit zou je niet verwachten aangezien het een rechte lijn is tussen 3X en C-04, er komen geen kabels bij dus als er aan de ene kant iets op staat moet dat aan de andere kant ook zo zijn. Dit is nu niet het geval. Op deze kabel is er ergens een kortsluiting met een voeding en een onderbreking waardoor 3X en punt T geen verbinding meer zijn en punt T ergens een voeding vandaan haalt.

Afbeelding 1, gemeten op punt 3X op de BCM. De LIN-bus hangt aan voeding

Afbeelding 2, het overzicht van de verschillende schakelingen in de BCM. Te zien is links in het midden dat de BCM naar regensensor een alleenstaand LIN-systeem is. Deze heeft een master (de BCM) en een slave (de regensensor). Er kan dus geen ander component de meting beïnvloeden.

Op punt 2W zie je de sirene staan, het is geen LIN-verbinding volgens dit document

Het LIN-signaal als de stekker van de alarmsirene verwijderd wordt.