Startsituatie

De Ford Galaxy gaat niet meer op contact, ook start hij niet meer. De start/stop knop reageert nergens op, ook geeft hij geen melding aan dat de sleutel niet herkend wordt. De auto is recent verkocht waarna deze klacht is ontstaan. Af en toe gaat de auto wel op contact, ook geeft hij af en toe een melding dat de sleutel niet herkend wordt. Maar meestal doet hij dit niet.

 

Daarnaast heeft de auto een probleem met de achteruitrijcamera. Deze werkt maar af en toe, hiervoor was onze hulp niet nodig. Dit pakte ze zelf aan, wij zijn ingeschakeld voor de diagnose van het startprobleem.

 

Start diagnose

We zijn begonnen met proberen of hij daadwerkelijk niet start en niet op contact gaat. De sleutel reageert echt nergens op, als je de sleutel bij het stuur zou doen, waar de contactring zit, dan zou de auto altijd moeten starten. Ook hierop reageert hij niet, als je op de startknop drukt doet hij ook helemaal niks. Heel af en toe reageert hij wel op de knop. Dan komt er te staan dat de sleutel niet is herkend of dat er een storing zit in het stuurhuis. Dit is echter zeer zelden dat dit gebeurt.

 

Omdat de auto echt niets doet is een start maken met de diagnose lastig, waar moet je namelijk beginnen. Uitlezen is geen optie aangezien de auto niet op contact gaat, dus we beginnen bij de basis en zijn gaan kijken of de auto überhaupt accuspanning heeft. Deze was rond de 11V zonder lader, dit zou kunnen aangezien er al wat tijd in de auto is gestopt. Daarom hebben we de acculader aangesloten voordat we de metingen zijn gaan doen. Een lage accuspanning geeft immers verkeerde resultaten bij een meting en kan ervoor zorgen dat je verkeerde zaken gaat vervangen. Rondom het stuur hebben we wat losgehaald om bij de startknop en de signaalring te kunnen komen. Daarnaast hebben we ook de startknop gedemonteerd om deze door te kunnen meten.

 

We zijn een meetplan gaan maken met de elektrische schema’s van het Keyless entry systeem erbij. Omdat het een complex systeem is en we weinig aanknopingspunten hebben moeten we een goed plan maken en niet zomaar in het wilde weg gaan meten, als we dat zouden doen dan raak je het overzicht snel kwijt. Naast dat we rondom het stuur al wat zaken los hebben gehaald hebben we ook een deel van het dashboard losgemaakt om bij de BCM te komen en bij de zekeringkasten.
 

We zijn begonnen met de meting van de startknop.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij hebben we de startknop eerst in rust en daarna een paar keer ingedrukt. De startknop werkt gewoon, hier hoeft het probleem niet gezocht te worden.

 

Vervolgens het signaal van de ring gemeten welke het signaal van de sleutel oppakt, zodat de auto gestart kan worden. Hierbij zien we geen veranderingen ontstaan wanneer de knop wordt ingedrukt of de sleutel in de buurt is. Wel is er een voeding van 12V op deze ring, maar geen signalen. Af en toe springt er wel een signaal omhoog maar niet hoog genoeg om er ook daadwerkelijk de auto op contact te laten gaan. Echter lijkt dit eerder een gevolg te zijn dan de oorzaak. Waar het probleem zit kunnen we op dit moment nog niet zeggen.
 

Daarvoor moeten we de antennes in de auto gaan controleren, dit omdat we vermoeden dat de auto niet registreerd dat de sleutel in de auto aanwezig is.

 

Het signaal van de Keyless entry hebben we hieronder gemeten. Daarna zijn we opzoek gegaan naar antennes, deze hebben we 2 gevonden. Links en rechtsachter in het raam, en de versterker zit erlangs. Deze hebben we gemeten, maar meten hetzelfde signaal als hieronder te zien is. Het probleem lijkt niet hier te zitten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het signaal is bij elke antenne gelijkwaardig en een kloppend signaal. De antenne registreert de sleutel wel maar doet er niets mee. Wat ons ook opviel is dat soms de antenne een stoorzender op zijn signaal krijgt. Dit gebeurt 3 van de 5 keer dat we hem testen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het signaal wordt hierdoor erg verstoort en zo gaat hij zeker niets doen. Dit lijkt ons echter gevolg dan oorzaak aangezien het soms wel goed is.

 

Metingen op de BCM

Hierna zijn we naar de BCM gegaan. Een groot deel van de keyless entry regelingen en signalen wordt geregeld in de BCM. Deze werkt als een ‘gateway’ van het keyless entry systeem. We zijn begonnen te meten of hij een goede voeding en massa krijgt. De massa is in orde maar op de voeding is een rare ruis te zien. Dit signaal zien we op elke voeding terugkomen richting de BCM. Daarnaast zijn we ook nog andere signalen op de BCM gaan meten, we krijgen bijvoorbeeld geen CAN-bus signalen te zien en ook de meeste uitgaande signalen kloppen niet. We krijgen overal dezelfde ruis op. We kunnen echter niet direct een missende voeding ontdekken of slechte massa die deze ruis kan veroorzaken. Daarom hebben we alle zekeringen nagelopen en deze zijn allemaal heel.

 

Op een gegeven moment kwam er weer in het dashboard te staan “sleutel niet herkend”, waarom hij dat nu wel weer aangeeft weten we niet. Want dat had hij eerder bij ons nog niet aangegeven, maar ook nu als je op de startknop drukt gebeurt er nog steeds niks.

 

Verder met meten

We zijn naar een nacht rust weer fris aan de auto begonnen. Als alles wat gemeten wordt er met ruis uitkomt weet je op een gegeven moment natuurlijk niet meer waar je nog moet zoeken. We zijn begonnen bij de keyless entry module, hierbij kwam uit dat als de auto van slot halen dat het signaal verstoord werd. De voeding was eerste instantie stabiel maar bij het opendoen van de auto werd deze verstoord.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeten voeding en massa op de keyless entry module. Te zien is dat ze beide verstoord worden als de auto van slot af is.

 

Op het moment dat we dit signaal zien horen we ook iets piepen, vermoedelijk een regelapparaat. Toen we opeens deze piep niet meer hoorden tijdens het ontgrendelen zagen we ook dat het signaal stabiel is en dus niet verstoord wordt. Hierna zijn we de auto gaan uitlezen, dat werkt nu wel weer. Er kwamen foutcodes naar boven, deze hadden te maken dat er soms spanning wegvalt en het diefstal beveiligingssysteem actief is. Deze foutcodes hadden we gewist, toen deze weg waren startte de auto weer. Alles leek goed te werken. We hebben de auto even laten lopen en nadat deze 10 minuten had gedraaid en we hem afzetten begonnen de problemen opnieuw. Het lijkt erop dat de piep die we horen te maken heeft met het wel of niet werken van de auto.

 

We zijn goed gaan uitzoeken waar de piep vandaan zou komen, het geluid kwam ergens vanaf de zekeringkast in de motorruimte. Het was lastig te achterhalen, omdat vanuit die hoek kwam en niet duidelijk vanaf welke plek. We hebben verschillende stekkers die in de buurt zaten los gehad, ook de sensor op de accu hebben we los gehad. Toen we dit los hadden liggen bleef hij storend signaal en de piep geven.

 

We hebben toen de massapunten losgehaald omdat we op een van de massapunten een minimale spanningsval meten. Deze zagen er een beetje groen uit op sommige plekken, deze hebben we schoongemaakt maar dit gaf geen verschil.

 

Toen hebben we de zekeringkast in de motorruimte uit elkaar gehaald, omdat vermoedelijk hier de piep vanaf komt. Met de NVH kit hebben we de piep gemeten en deze horen we het sterkst aan de achterzijde van de zekeringkast. De helft van de zekeringenkast hebben we losgemaakt, toen was nog steeds de piep aanwezig. Daarna hebben we alle stekker van de BCM losgehaald om te kijken of hij nog steeds bleef piepen/storen, ook toen bleef de auto een storend signaal geven en de piep hoorde we nog altijd.

 

We merken dat we op de goede weg zitten alleen kunnen we nog niet de vinger op de zere plek leggen. Hierop volgend zijn we alle zekeringen en relais uit de zekeringkast onder de motorruimte gaan verwijderen, totdat de piep niet meer aanwezig zou zijn. Als we zekering F19 loshaalde, dan was de piep weg en ook was er geen storend signaal meer. Gaan uitzoeken waar deze zekering voor diende, deze ging naar de zekeringkast in de kofferruimte.

Dus we zijn naar de zekeringkast in de kofferruimte gegaan en hier zekeringen 1 voor 1 los gaan halen. Kijken of de piep wegvalt en het signaal stabiel blijft.

 

 

We hadden onze apparatuur aangesloten tijdens het demonteren van de zekeringen en relais, op de afbeelding linksonder is het signaal te zien wanneer de piep aanwezig is. Dit is een storend signaal en dit is door heel de auto te zien, het signaal hoort stabiel te zijn.

Het signaal rechtsonder op de afbeelding is het signaal als we zekering FA11 in de kofferruimte los hadden liggen. En zodra we deze terug deden werd het signaal meteen weer slecht, deze zekering of componenten die erachter zitten hebben dus te maken met het probleem dat het signaal niet goed is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storend signaal                                                                             Goed signaal (zekering FA11 verwijderd)

 

Vervolgens toen we wisten dat het met zekering FA11 had te maken konden we gaan zoeken wat er op deze zekering zat. Op deze zekering zat de trekhaak aangesloten, dus vermoedelijk is er een massapunt niet goed teruggezet of iets anders wat het signaal stoort. Iets wat vaker voorkomt bij zaken die achteraf worden ingebouwd. Als eerste gingen we even kijken naar de stekker hier zat een verloop in, toen we deze vastpakte kwam hij al uit elkaar. Deze stekker hebben we los gepakt en zijn we opnieuw de metingen gaan doen met de zekering erin. Toen bleef het signaal stabiel en ook start de auto gewoon.

 

Conclusie

De conclusie is dus dat deze verloopstekker van de trekhaak zorgt voor allerlei gekke storingen door heel de auto. Hieronder is deze verloopstekker te zien, deze kwam zo uit elkaar.

                                                                                                                                                  

Na het demonteren van de stekker zagen we dat alles goed bleef. De signalen klopte en de auto bleef het ook goed doen. Nu konden we ook geen problemen meer vinden met de achterruitrijcamera. Deze leek te storen op de trekhaakstekker.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ford Galaxy: Geen teken van leven