Start situatie

Deze case gaat over een Ford Focus uit 2014. De auto heeft de 1.0 ECOboost motor. De auto in kwestie heeft al een tijdje een probleem. Het probleem is begonnen na het vervangen van de koppakking. Na het vervangen was het probleem dat de auto af en toe niet aan wilde slaan.

Als je een paar keer de auto probeert te starten slaat deze opeens weer aan, dit kan soms wel 30 minuten duren. Om het probleem op te lossen is bij de auto de krukassensor vervangen en zijn de bobines vervangen. Het vervangen van deze onderdelen heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.

 

Start diagnose

Tijdens de start van de diagnose werd al snel duidelijk dat de accu in slechte staat was. Om hier geen problemen van te hebben tijdens de diagnose hebben we deze vervangen voor een andere accu. Zo kunnen we met een juiste spanningsbron diagnose stellen.

Om te beginnen hebben we de auto uitgelezen en hier stond, zoals voorspeld, alleen foutcodes in van de bobines. Deze staan er standaard in als de auto niet wil aanslaan en lang moet doorstarten.

 

P0351 - Bobine A Primair/Secondair Circuit Storing

P0352 - Bobine B Primair/Secondair Circuit Storing

P0353 - Bobine C Primair/Secondair Circuit Storing

 

Tijdens de inname van de auto werd er tussen neus en lippen door verteld dat de stekker van de krukassensor niet meer helemaal lekker was. Dit viel ons ook al op, omdat de kabels zo uit de stekker kon worden gepakt. Na de eerste meting op de krukassensor bleek dat hier geen signaal vanaf kwam, dit kwam omdat de voeding (hall sensor heeft massa voeding nodig om signaal te kunnen geven) ontbrak. Omdat we op dat moment geen goed passende stekker hadden, hebben we het stekkertje iets bijgebogen om er goed contact mee te laten maken. Dit zorgde ervoor dat de krukassensor nu weer 5 V voeding kreeg. Hierop volgend hebben we de scoop aangesloten en kreeg ik een goed beeld van de krukassensor, deze is weergegeven in afbeelding 1.

Hierna zijn we verder gegaan. We hebben een compressiemeting gedaan met behulp van de oscilloscoop. De compressie was van elke cilinder zo goed als gelijk. Hier zat het probleem ook niet, er moest dus nog iets aan de hand zijn. Daarom zijn we even in de basis terug gaan denken.

 

Om te kunnen starten heeft de motor:

Lucht, brandstof, een vonk en compressie nodig.

 

Om te kijken wat er miste zijn we de bobines gaan meten. Deze werkte en de bougie vonkte, wel is aan het gele beeld te zien dat de vonk moeilijk overslaat naar de secundaire spoel, dit kan duiden op versleten bougies of een andere oorzaak waardoor de vonk slecht overslaat. Bougies is uit te sluiten omdat deze nieuw waren dus het probleem moet ergens anders aan liggen. De meting is weergegeven op afbeelding 2.

 

Vermoedelijk is er een sensor die het ontstekingsmoment of inspuitmoment verplaatst naar een moment waarbij het moeilijk wordt het mengsel te ontsteken. Daarop zijn wij de datalijsten nog eens na gaan lopen en kwamen we erachter dat het onstekingstijdstip erg vroeg stond. Dit kan zorgen voor problemen omdat de druk dan nog erg hoog is. Een koude motor wil al minder lekker ontsteken en als dan ook nog het tijdstip verkeerd staat wordt dit extra lastig. De nokkenasverstelling was niet het probleem deze stond goed.

 

We hebben er daarom voor gekozen om de timing van de krukas en nokkenas te gaan controleren met behulp van de oscilloscoop. De timing stond goed, een bijkomend voordeel is dat we weten dat de nokkenassignalen ook goed binnen komen. Er bleef nu, in eerste instantie, nog een ding over; de tempratuursensor. Deze kan een te koude waarde aangeven of een te warme ten opzichte van de werkelijke tempratuur.  Hierdoor kan er te veel of te weinig benzine ingespoten worden om de motor te laten aanslaan. Dit kan ook voor dezelfde problemen zorgen.

 

De tempratuursensor deed zijn werk, na een controle, perfect waardoor we verder moest zoeken welke sensor het ontstekingstijdstip nog meer kan verzetten. En toen zagen we dat er een klopsensor in zat waarvan de draden er ook erg vreemd aan waren getapet. Iets wat niet origineel leek. De draden stonden niet onder spanning, maar de stekker had erg veel ruimte om te bewegen als deze gemonteerd was. Na de stekker pennen bij te hebben gebogen op de sensor werd deze beweging minder. Na het starten sloeg de motor direct aan. Hij liep erg rommelig en rookte enorm door vermoedelijk de overgebleven brandstof in de katalysator. De stekkers van zowel de krukassensor als de klopsensor zijn zichtbaar in afbeelding 3 en 4.

 

Proefrit na stekkerreparatie

In de proefrit na de stekkerreparatie leek eerst alles goed te zijn. Maar al snel kwamen er wat problemen aan het licht. De auto schokte bij hard accelereren van onder uit het toerengebied maar buiten dat leek alles goed. De auto begon steeds beter te lopen en ook het storingslampje ging uit omdat de katalysator weer schoner werd. Bij rotondes ontstond er alleen een probleem, de motor leek even uit te vallen. Na terugkomst in de garage hebben we de auto omhoog gezet om dit probleem te controleren. Het was naar voren te halen als je de grote kabelboom op en neer bewoog op een bepaalde manier.

 

Metingen uitvallen

Als de auto is uitgevallen wil deze ook af en toe niet starten. Het probleem lijkt dan weer hetzelfde te zijn als het hiervoor was. Het eerste wat opviel was dat de stekker van de injector bekabeling niet op zijn plek zat. De klem die hiervoor bedoeld is ontbrak en hierdoor heeft de bekabeling van de injector tegen een slangenklem aan kunnen schuren. De gele kabel, zie afbeelding 5, is hierdoor beschadigt. Om te beginnen hebben we deze kabel gerepareerd door het doorgeschuurde stuk te verwijderen en dit te vervangen voor een nieuw stuk kabel. Daarna hebben we de stekker gemonteerd met een tie-wrap op de originele plaats omdat de klem ontbrak.                                                  


Hierna zijn de metingen verder gegaan om het probleem van het uitvallen en niet starten te vinden. De bekende storingen op de bobines kwamen weer terug in de auto verder was er geen storing aanwezig in de auto. Elke meting die gedaan was op zowel bobine/injectoren en andere sensoren die aan die kabelboom vastzaten zijn gecontroleerd maar geen van de sensoren had problemen. Hierna hebben de complete kabelboom aan de achterzijde van de motor ontdaan van zijn bescherming mantel om de kabels te kunnen zien. Hierdoor werd ook nog niet duidelijk waar het probleem zat, wel konden we de auto uit laten vallen wanneer wij wilden door de kabelboom op een bepaalde manier te bewegen. Door de bekabelingsschema’s goed te controleren viel ons oog op een massapunt die we niet kon ontdekken op de kabelboom zelf. Deze bleek ‘verstopt’ te zijn achter de inlaat/Lambdasonde stekkers en zit geschroefd aan de cilinderkop. Dit massa punt konden we bewegen en als wij dit deden kregen we exact de klachten die we hiervoor hadden. Als eerste hebben gekeken of het boutje los zat, dit was niet het geval. Daarna hebben we het boutje losgehaald en kwamen we erachter dat deze te lang was voor deze plek. Omdat we niet weten waar deze wel zou moeten zitten hebben we een stukje van het boutje afgeslepen en deze terug gezet. Het probleem is hiermee opgelost. Op de foto 6 is het massapunt zichtbaar.

Ford Focus 1.0 ECOBOOST: Start slecht

Afbeelding 6

Afbeelding 5

Afbeelding 4

Afbeelding 3

Afbeelding 2

Afbeelding 1