Diagnose

 

Ons specialisme is diagnose; ‘Waar de normale werkplaats stopt gaan wij verder’. Door moderne apparatuur en kennis van zaken kunnen wij voor u dat stapje extra zetten. Wij denken buiten de kaders om problemen op te lossen en gaan transparant en stapsgewijs te werk. Diagnose is bij ons altijd overzichtelijk. U heeft aan het einde van de rit nooit verrassingen. Het voertuig krijgt na de diagnose een rapport mee waarin staat beschreven wat er tijdens de diagnose is geconcludeerd en wat de oplossing is geweest. Dit rapport is aangevuld met foto’s of meetbeelden.