Start situatie

De klant heeft de klacht dat de auto af en toe schokt. De motor lijkt dan kort even helemaal uit te gaan en pakt daarna meteen weer op. Dit is ook te merken als je de auto stationair laat draaien, de auto lijkt elke x aantal seconden kort uit te vallen, maar kan zich soms nog net redden. Meestal valt de motor wel helemaal uit als dit gebeurt. Er zijn geen foutcodes opgeslagen. De klacht is nu sinds een week aanwezig. Hiervoor heeft de auto nooit problemen gehad.

Om de diagnose te stellen is er al een krukassensor losgemaakt om te kijken of dit het probleem beïnvloede. Daarnaast zijn ook de nokkenas sensoren losgenomen. Dit maakt geen verschil voor het probleem. Het vermoeden is dat de motorcomputer kapot is.

 

Start diagnose

Om de diagnose vanaf 0 te starten heb ik eerst gekeken of het probleem nog in de auto aanwezig is. De auto viel na een paar seconden uit, als je de motor op toeren hield bleef hij wel lopen maar zakte steeds abrupt erg ver terug in toeren. Het maakte niet uit volgens de klant of de auto warm was, koud was de auto deed het altijd.  

 

We zijn begonnen de auto uit te lezen, deze zat vol met foutcodes. Omdat in het eerste contact vermeld was dat de auto geen foutcodes had zijn dit vermoedelijk codes die komen door de diagnose en geen codes die te maken hebben met het probleem. De codes zijn verwijderd en we hebben de auto 3 keer gestart en laten lopen om te zien of er iets terugkwam. Dit was niet het geval en het probleem bleef erin zitten. De reden dat we hem 3 keer starten en laten lopen komt omdat de meeste foutcodes pas gezet worden als ze meerdere keren voorbijkomen. Door hem meerdere keren uit te zetten en te starten, en daarbij te wachten tot het probleem zich voordoet, kun je vaststellen of de foutcode gezet gaat worden.

 

Hierna hebben we de documentatie van BMW erop nageslagen. In de documentatie stond

een soortgelijk geval gemeld, dit zou te maken hebben met de sensor/actuator van de

excentrische aandrijfas. Deze sensor zit op de variabele inlaat gemonteerd en regelt het gasgeven. Deze auto maakt niet gebruik van een gasklep maar door zijn kleptijd te

vergroten of te verkleinen laat hij de auto in toeren stijgen of zakken. Deze wordt door een actuator gesteld en deze krijgt zijn informatie weer van de genoemde sensor.

 

De sensor krijgt 2 keer een duty-cycle controle signaal, 2 keer geeft hij een signaal af, hij heeft daarbij nog een voeding en een massa. De overige 2 draden zijn een controle signaal van de basisstand. Al deze signalen kloppen als de auto op contact staat. Als de auto eenmaal loopt klopt in eerste instantie ook alles. Tot het moment dat de auto wegvalt in toeren, dan verdwijnt zowel het signaal van de sensor op alle draden als van de actuator op alle draden, alleen de voeding en massa blijft erop staan. Ditzelfde gebeurt op de nokkenassensoren, brandstofpomp en vele sensoren meer. De voeding en massa blijft van elke sensor en actuator in orde alleen verdwijnt het signaal kort.

 

Het probleem wordt veroorzaakt door de motorcomputer, deze moet immers de aansturing blijven geven maar die valt af en toe weg. Het kan hierdoor alleen in de motorcomputer zitten. Na betere controle bleek dat alle aansturing op dezelfde IC zitten in de motorcomputer. Anders gezegd alles wat uit die computer komt wordt elke x seconden inwendig in de computer aan 5V geschakeld.

Maar het is onduidelijk of dit oorzaak of gevolg is, ons vermoeden gaat uit naar gevolg. Toen de eerste maal diagnose werd gesteld zat de krukassensor stekker helemaal vol met olie.

Ook op de nokkenassteller actuatoren zit er olie in de stekker en bij het motorregelapparaat

zit ook olie in de stekker (klein beetje bij 4 punten). Het lijkt gevolg te zijn dat het motorregelapparaat kapot is hierdoor. Olie geleid immers, hierdoor lijkt er kortsluiting

ontstaan in het motorregelapparaat.

 

Oplossing

Om het probleem goed op te lossen moet in ieder geval de krukas sensor vervangen worden. Ook moet de excentrische aandrijfas sensor vervangen worden omdat hier het stekker haakje afgebroken is. Daarnaast moet de kabelboom vervangen worden, deze zit op dit moment vol met olie. Daarnaast moet het motorregelapparaat vervangen worden, hiermee zou de auto weer helemaal gerepareerd zijn. Helaas mogen wij het niet altijd maken, de klant vond in deze dat de auto de reparatie niet meer waard was en heeft ervoor gekozen de auto te verkopen.

BMW E87 118I: Af en toe uitvallen

Afbeelding 1: De rode lijn is de voeding blauw is de massa.
In dit beeld is het toerental 1 maal teruggevallen, de voeding en massa blijven in orde.

Afbeelding 2: Hierbij zie je gebeuren dat de spanning op de signaal draden en actuator draden kort even wegvalt.