Startsituatie

De klant heeft de auto een jaar geleden gekocht. In die tijd heeft hij er ongeveer 10.000 kilometer mee gereden. In die 10.000 kilometer heeft de auto geen enkele keer iets verkeerd gedaan. In totaal staat er ook nog maar 78.000 kilometer op de teller dus dan mag je ook nog van verwachten dat hij het goed doet. De reden dat de auto voor diagnose werd aangeboden was dat hij ineens niet meer aan startte, hij ging wel goed rond maar sloeg niet aan. Bij vragen aan de klant of hij de laatste rit iets gemerkt had gaf hij aan dat dit niet het geval was, de auto deed het perfect. Verdere vragen aan de klant leerde ons dat de auto nooit schade had gehad bij zijn weten en er is ook recent niets gedaan is aan de auto. Deze vragen stellen we aan de klant om meer duidelijkheid te krijgen over het verleden van de auto. Vaak komen storingen voort uit zaken van buitenaf, denk hierbij aan een herstelde schade, een reparatie of een aanpassing aan de auto. Dat laatste geval kan zijn dat de auto een uiterlijke aanpassing heeft gehad, of een aanpassing van buitenaf. Meestal wordt er gedacht aan chiptuning in dit soort gevallen maar het kan ook een software update zijn geweest die niet goed werkt. In dit geval was de auto nog volledig origineel, ook waren er geen updates uitgevoerd dus dat was uit te sluiten. Dat wil nog niet zeggen dat het niet aan een software update kan zijn. Gelukkig kunnen we dezelfde zaken controleren als de dealer, als deze klacht aan een software update ligt of er juist een voor nodig is om op te lossen kunnen we dat snel vinden.

 

Start diagnose

We ben begonnen om de klacht te verifiëren, dit wil zeggen: Start de auto inderdaad niet? Na even doorgestart te hebben ging de auto met veel bokken en stoten aan de gang. We hebben hem snel uitgezet omdat het niet erg goed voor de auto leek te zijn en zijn de auto gaan uitlezen. Er zat een fout in van de stikstofsensor, dit was geen foutcode die iets te maken kan hebben met het niet starten van de auto, waarschijnlijk is dit een gevolg code van de echte klacht. Bij nader onderzoek in de documentatie van de dealer zijn er ook geen soortgelijke gevallen bekend. We gaan deze meting dus beginnen met erg weinig aanknopingspunten.

 

Metingen

We beginnen altijd in de basis als je een fout als deze hebt. Er zijn geen codes dus je moet eigenlijk vanuit niets beginnen. Dit begin maken we dan eigenlijk niet anders als dat vroeger gedaan werd bij een soortgelijke klacht. Een auto heeft in de basis brandstof, lucht, een vonk en compressie nodig om aan te slaan. Daarna moet alles ook wel op het juiste moment komen om aan te slaan maar dat onderzoeken we pas in een later stadium. Eerst gaan we kijken of de basis in orde is.

We zijn daarom begonnen om de ontsteking te controleren, dit omdat onze eerste vermoedens waren dat er een bougie niet (goed) vonkte. De meting is op afbeelding 1 zichtbaar, te zien is dat er op cilinder 1 de secundaire piek erg laag blijft maar op cilinder 4 is er een erg grote secundaire schommeling zichtbaar. De secundaire spoel van cilinder 4 is niet een korte piek maar gaat vanaf de primaire tot de secundaire met een grote ruis gepaard. Dit houdt in dat er veel brandstof om de bougie heen hangt waardoor de vonk het niet kan verwerken. Dit zorgt er weer voor dat de vonk in delen bij de secundaire kant aankomt wat zich weer vertaald in de ‘ruis’ die zichtbaar is bij cilinder 4. Het beeld is weergegeven in afbeelding 1.

 

Meting injectoren

Dit beeld krijg je door een teveel aan brandstof hebben we net vastgesteld. Op de eerste plaats gaan we daarom zoeken bij de injectoren die spuiten het immers in de cilinderruimte. We zijn daarom begonnen te meten of de aansturing goed is en het niet zo is dat een injector aangestuurd blijft worden. Op afbeelding 2 is het beeld zichtbaar. Te zien is dat de injector juist wordt aangestuurd en de aansturing de injector ook geheel laat sluiten.

 

Probleem vaststellen

We weten nu dat de aansturing goed is, vaak wordt dit ook verward dat je nu weet dat de injector helemaal in orde is. Dat is nog niet vastgesteld het kan immers zo zijn dat een injector mechanisch geblokkeerd is, dan is je aansturingsbeeld nog altijd in orde. Of dat een injector lek is, dan blijft brandstof eruit komen maar de sluiting wordt nog altijd voltooid. In het beeld zie je dan niets geks. Het vermoeden is er dat de injector van cilinder 4 blijft lekken. Om dit vast te stellen hebben we de bougie van cilinder 4 verwijderd en gekeken naar de injector (die kun je zien vanuit het bougie gat). Te zien was dat na de eerste keer inspuiten de injector blijft lopen. Om zeker te weten of de zuiger geen schade heeft gekregen hebben we een compressie test uitgevoerd. De compressie was op elke cilinder gelijk, er is dus geen schade veroorzaakt door de lekkende injector.

 

Om het probleem goed op te lossen hebben we 4 nieuwe bougies gemonteerd en ook hebben we alle 4 de injectoren vervangen. Als er immers een stuk gaat is de kans groot dat de andere injectoren ook aan de beurt komen. De bougie hebben we vervangen om dat de bougie van cilinder 4 vet geslagen was, daarom is het beter alle 4 de bougies te vervangen.

 

Het probleem is een gevolg van het lange stilstaan van de auto met verkeerde brandstof in de tank. De klant heeft de laatste keer E10 brandstof getankt, deze tankbeurt is gedaan tijdens de corona maanden waarin de auto weinig heeft gereden en vooral stil heeft gestaan. Verschillende zaken kunnen niet goed tegen deze brandstof. Lees hier meer over E10 en E5 brandstof.

 

Hierdoor is de afdichting van de injectoren vergaan en zijn deze gaan lekken. We hebben de klant dan ook geadviseerd om in het vervolg E5 brandstof te tanken. Omdat de tank al bijna leeg was hebben het laatste beetje uit de tank gepompt en deze afgevuld met E5 brandstof. Afgelopen week kregen we meteen een positief berichtje terug, de auto liep geweldig met de nieuwe injectoren en door de E5 brandstof is de auto ook zuiniger gaan lopen.

BMW 1-serie: Niet willen aanslaan

Afbeelding 1: Bij deze meting is de blauwe lijn van cilinder 1. De gele lijn is van clinder 4. Het is duidelijk te zien dat het ontstekingsbeeld van cilinder 4 afwijkt ten opzichte van de andere cilinders. 

Afbeelding 2: De blauwe lijn is de geschakelde plus en de rode lijn de geschakelde massa.